ἄνωγα

ἄνωγα
Grammatical information: v.
Meaning: `command, order' (Il.),
Other forms: perf. with present meaning, ppf. ἠνώγεα; sec. pres. ἀνώγω, aor. -ξα (Schwyzer 767d : α).
Dialectal forms: Achaean, s. Ruijgh Élém. ach. 128ff.
Origin: IE [Indo-European] [290] *h₁eǵ- `say', *h₂eǵ-?
Etymology: From ἄν-ωγα `proclaim loudly' (\< *-h₁e-h₁og-́) ablauting with `he said' ( *h₁e-h₁eǵ-t). Further Lat. aio (\< *ăǵ-i̯ō, prob. from *h₁ǵ-, but the development remains difficult; Schrijver Larr. Lat. index), adagio `proverbium'; Arm. ar̄-ac `proverbium', pres. asem `say' (s \< ); Arm. a- \< h₁- before cons. would be regular. Cf. ἠμί. Hackstein, Unters. 332-4, assumes h₂- because of Toch. B ākṣäṃ (but connection with ἄζω is improbable).
Page in Frisk: 1,115

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • άνωγα — ἄνωγα (πρκμ. επικ. με σημασία ενεστ.) (Α) 1. (για βασιλείς και άρχοντες) παραγγέλλω, διατάσσω 2. (μεταξύ ίσων και για κατώτερους) συμβουλεύω, παρακινώ, προτρέπω 3. φρ. «αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει» η ψυχή του τον προτρέπει, τον αναγκάζει (Όμηρος). [ΕΤΥΜΟΛ …   Dictionary of Greek

 • ἄνωγα — command perf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄνωγε — ἄνωγα command perf imperat act 2nd sg ἄνωγα command perf ind act 3rd sg ἄ̱νωγε , ἄνωγα command imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἄνωγα command pres imperat act 2nd sg ἄνωγα command imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀνώγῃ — ἄνωγα command perf subj act 3rd sg ἄνωγα command pres subj mp 2nd sg ἄνωγα command pres ind mp 2nd sg ἄνωγα command pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀνώγω — ἄνωγα command perf subj act 1st sg ἄνωγα command pres subj act 1st sg ἄνωγα command pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠνώγεεν — ἄνωγα command imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic) ἄνωγα command plup ind act 3rd sg (attic epic ionic) ἄνωγα command plup ind act 1st sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀνωγέμεν — ἄνωγα command perf inf act (epic) ἄνωγα command pres inf act (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀνωγέτω — ἄνωγα command perf imperat act 3rd sg ἄνωγα command pres imperat act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀνώγοιμι — ἄνωγα command perf opt act 1st sg ἄνωγα command pres opt act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀνώγοις — ἄνωγα command perf opt act 2nd sg ἄνωγα command pres opt act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀνώγοιτε — ἄνωγα command perf opt act 2nd pl ἄνωγα command pres opt act 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.